Fra kartoffelgård til Glamping

I november 2019 fik jeg besøg af en mand fra naboområdet, han kom med fotos fra den daværende gård og dens tidligere ejer. Jeg begyndte at researche og lærte om kolonisterne, der kom til heden for flere hundrede år siden.

I 1755 slå den danske Kaptajn Ludvig von Kahlen af tysk afstamning, sig ned som nybygger ved Kongenshus lige uden for Grønhøj, ( dengang Frederikshøj) han etablerer sig ved hjælp af kong Frederik d. 5. Han opdyrker 10 tønder land, indretter en have og bygger et hus efter Mecklenborgsk forbillede.

De gode erfaringer Von Kahlen har med opdyrkning af heden, får den danske regering til at beslutte, at al heden skal opdyrkes. En kommission havde ellers tidligere konkluderet, at alheden ikke var velegnet til opdyrkning.

En ny kommission konkluderer, at heden er dyrkningsværdig og der findes grundvand, man foreslår etablering af 15 gårde. Den danske regering beslutter, at heden skal opdyrkes af tyskere.

En agent i Frankfurt am Main blev sat på opgaven. Han indrykker annoncer i aviserne, hvori der opfordres tyskere til at bosætte sig i ødeliggende distrikter i den dengang kaldet provins Jylland. Disse tyskere, også kaldet kolonister, blev lovet arvefæstegårde, fritagelse for skatter i 20 år, soldatertjeneste, pligtkørsel og gennemmarch.

Hvervningen iværksættes i april 1759, der lejes boliger i Viborg og Fredericia og i oktober holdes et møde for Viborg-tyskerne, hvor de skal bestemme, hvor de vil bo. Kommissionen fremlægger tegninger på gårdene og Kong Frederik d. 5 befaler at bygge den dyrere Pfalsiske gård frem for den jyske model og der bestilles tømmer i Norge til bygning af 37 gårde.

Der kommer flere kolonister end forventet og det ender med man vedtager, at 2 familier skal bo under samme tag. I sommeren 1760 begynder bygningen, staten betaler for udgravning af brønde. I slutningen 1960 er der i Grønhøj 11 beboelige huse og 7 ubeboelige huse, det menes dog, at de alle beboes og der også har været indkvarteret kolonister ved egens bønder.

Byggeriet fortsætter, men der byttes huse kolonisterne imellem, der opstår trusler og druk undervejs og flere familier erklæres uegnet og de bortvises. I 1762 varsles forplejningspengene at ophøre, det får kolonisterne til at stå sammen og meddele, de vil forlade heden. Man lover at fortsætte med udbetalingen, men flere familier forlader alligevel heden. Nu er der et hus til hver familie. Den første høst af rug i 1964 er ikke god og det er stadig nødvendigt at betale forplejningspenge. Flere familier udvandrer denne gang til Rusland.

I 1775 anmodede kolonisterne om udflytning af gårdene og i 1793 flyttede 2 gårde fra Grønhøj by ud på de nuværende adresser Fallesgårdevej 33 og 35, dengang kaldes det Sandkærgårde. Det var den tyske kolonist Jacob Bärthel, der havde fået fæstebrev på disse gårde, de blev herefter kaldet Øster og Vester Sandkærgård.

Slægten Bärthel bor stadig på Vester Sandkjærgård, hvorfra der findes en velbevaret lade, som er blevet nedtaget og nu er under opbygning i Grønhøj.

Øster Sandkærgård, som jeg nu vil omdanne til Glamping brændte omkring 1980 og Johannes Bärthel, som ejede stedet byggede et skur og levede der til hans død i 1990. Jorden blev herefter solgt til Anders Devantier og hans kone der byggede de nuværende huse.

Har du lyst til læse mere kan du finde mere